Rørleggeriet
Med kunden i fokus
 
   
Rørleggeriet AS har satt seg som mål å alltid ha kunden i fokus. Våre fagfolk jobber hele tiden bevisst for at kunden skal føle trygghet, og få den oppfølging og faglige kompetanse som forlanges av en seriøs samarbeidspartner innen VVS faget. Vår styrke er fleksibilitet og evne til å se utfordringer i stedet for problemer. Med 38 ansatte, 12 servicebiler, 2 Unik-butikker og egen butikk i Fabrikkgaten med et rikholdig lager av rør og deler, er vi rustet til å løse de fleste oppgaver vi påtar oss.
 
   
Norsk Rørallianse (NRA)
 
Rørleggeriet AS er medlem av
Norsk Rørallianse AS

- et samarbeid mellom store regionale rørentreprenører.
Alliansen skal bidra til å styrke bedriftenes fremtidige konkurranseevne og utvikling i forhold til tverrfaglige nasjonale og internasjonale aktører.

 Alliansen tar sikte på å utnytte kombinasjonen av bedriftenes lokale markedsforankring, fleksibilitet og nære forhold til sine ansatte, med fellesskapets synergieffekter. Resultatet er bedre forutsetninger for å kunne videreutvikle selskapene som solide regionale aktører under fortsatt lokalt eierskap. 

Rørleggeriet AS, Fabrikkgaten 10, 5059 Bergen    Telefon: 55 59 61 50
Døgnvakt: 55 59 61 56    Epost: post@rorleggeriet.no

 

Et selskap i Allier Gruppen